söndag 14 augusti 2011

De mentala lagarna.

De mentala lagarna
Lag 1: Lagen om orsak och verkan

Tanken är orsaken, det som sker är följderna
Dina tankar ligger bakom allt du upplever. När du lär dig förändra dina tankar, kan du förändra ditt liv.


Lag 2: Lagen om den fria viljan

Du är den enda tänkaren i ditt sinne.
Oavsett vad som sker är det du som väljer vad du fokuserar din uppmärksamhet på.


Lag 3: Lagen om fokus

Det du fokuserar din uppmärksamhet på växer.
Allt du uppmärksammar, ger du energi. Tänker du på bekymmer, växer dina problem. Fokuserar du på det goda, växer det som är bra.


Lag 4: Lagen om grundläggande övertygelser

Dina grundläggande övertygelser bestämmer din verklighet.
Den värld du lever i är ett resultat av dina övertygelser. Dina tankemönster avgör hur du hanterar livet.


Lag 5: Lagen om individualisering

Du kan inte uppleva något annat än dina egna tankar.
Tanken är skapande. Allt du upplever är en följd av dina övertygelser.


Lag 6: Lagen om skapande

Eftersom du inte kan sluta tänka, skapar du alltid.
Du tänker hela tiden! Ta kontroll över dina tankar och få kraft att styra ditt liv.

Lag 7: Lagen om känslor

Du kan inte ha en känsla utan att först ha en tanke.
Tanken föregår känslan. Lär dig styra din tanke, så kan du välja känslor som gagnar dig.


Lag 8: Lagen om ersättande

Du kan bara förändra dina tankar genom att ersätta gamla tankemönster med nya.
Du kan aldrig säga ”försvinn” till en tanke. Men du kan alltid ersätta den med något nytt.


Lag 9: Lagen om mentala motsvarigheter

Lika attraherar lika.
Är du arg, möter du ilska. Är du omtänksam, möter du kärlek.
Du väljer själv hur du blir bemött!

Lag 10: Lagen om manifestering

Tankar är ting.
Om dina tankar är harmoniska och goda, blir verkligheten också harmonisk och god.

Ur "de tio mentala lagarna" av Barbara Berger